INTERIOR / BUMPER/INSTRUMENT PANEL (2) for 1983 Honda CIVIC 5-DOOR

Select INSTRUMENT PANEL (2) Part

1983 Honda CIVIC 5-DOOR

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 66149-SA0-660ZE 66149-SA0-660ZE / Cap, Instrument Panel Side *YR62L* (Proper Brown)

- -
1 66149-SA0-660ZC 66149-SA0-660ZC / Cap, Instrument Panel Side *NH40L* (Grace Gray)

- -
1 66149-SA0-660ZA 66149-SA0-660ZA / Cap, Instrument Panel Side *B29L* (Proper Blue)

- -
2 66210-SA0-660ZA 66210-SA0-660ZA / Panel, Meter *NH1L* (Black)

- -
3 66219-SA0-660 66219-SA0-660 / Panel, Illumination

- -
4 66821-SA0-305ZA 66821-SA0-305ZA / Panel, Instrument *B29L* (Proper Blue)

- -
4 66821-SA0-305ZB 66821-SA0-305ZB / Panel, Instrument *NH40L* (Grace Gray)

- -
4 66821-SA0-305ZD 66821-SA0-305ZD / Panel, Instrument *YR62L* (Proper Brown)

- -
5 66835-SA0-660 66835-SA0-660 / Panel, Switch

- -
6 66844-611-000 66844-611-000 / Cap, Instrument Panel Stay

- -
7 66845-SA0-000 66845-SA0-000 / Bracket, Instrument Plate

- -
8 66847-SA0-660 66847-SA0-660 / Bracket, Auto Radio

- -
9 66886-SA0-660 66886-SA0-660 / Bracket, R Instrument Side

BRACKET, R. INSTRUMENT SIDE

- -
10 66887-SA0-660 66887-SA0-660 / Bracket, L Instrument Side

BRACKET, L. INSTRUMENT SIDE

- -
11 90102-SA4-000 90102-SA4-000 / Screw, Tapping (4X16)

$0.58
11 93913-14480 93913-14480 / Screw, Tapping (4X16) (Po)

$0.58
12 90128-SA0-000 90128-SA0-000 / Bolt-Washer (6X35)

- -
13 90302-SA4-003 90302-SA4-003 / Nut, Spring (4MM)

$3.88
14 93405-06016-08 93405-06016-08 / Bolt-Washer (6X16)

$1.08
15 93405-06020-08 93405-06020-08 / Bolt-Washer (6X20)

$1.08
16 93893-05012-08 93893-05012-08 / Screw-Washer (5X12)

$0.87
17 93903-34210 93903-34210 / Screw, Tapping (4X10)

$0.58