Transmission - Manual/MT Mainshaft for 1987 Honda ACCORD SEDAN

Select MT Mainshaft Part

1987 Honda ACCORD SEDAN

Change vehicle

Transmission - Manual/MT Mainshaft for 1987 Honda ACCORD SEDAN #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 23211-PC8-J21 23211-PC8-J21 / Main-Shaft

MAINSHAFT

$177.32 $123.41
2 23261-PC8-000 23261-PC8-000 / Shaft, Reverse Idle Gear

$28.63 $20.27
3 23442-PC8-J20 23442-PC8-J20 / Gear Set, Main-Shaft Third

GEAR SET, MAINSHAFT THIRD

- -
4 23451-PC8-J21 23451-PC8-J21 / Gear, Main-Shaft Fourth

GEAR, MAINSHAFT FOURTH

$60.19 $42.62
5 23540-PC8-J01 23540-PC8-J01 / Gear, Reverse Idle

- -
6 23581-PC8-J21 23581-PC8-J21 / Gear, Main-Shaft Fifth

GEAR, MAINSHAFT FIFTH

- -
8 23626-PC8-505 23626-PC8-505 / Sleeve Set (5)

SLEEVE SET, SYNCHRONIZER (5)

- -
9 23915-689-000 23915-689-000 / Spacer (25X32X30)

- -
10 23926-PB6-010 23926-PB6-010 / Washer, Spring (22MM)

$9.25 $8.33
10 23926-PB6-010 23926-PB6-010 / Washer, Spring (22MM)

$9.25 $8.33
11 23934-PC8-000 23934-PC8-000 / Spacer D (28X38X2.08)

- -
11 23935-PC8-000 23935-PC8-000 / Spacer E (28X38X2.14)

- -
11 23931-PC8-000 23931-PC8-000 / Spacer A (28X38X1.90)

- -
11 23932-PC8-000 23932-PC8-000 / Spacer B (28X38X1.96)

- -
11 23933-PC8-000 23933-PC8-000 / Spacer C (28X38X2.02)

- -
12 90201-PB6-010 90201-PB6-010 / Nut, Flange (22MM)

$8.58 $7.72
13 90603-PC8-900 90603-PC8-900 / Ring, Snap (50MM)

$4.03
14 90605-PC8-000 90605-PC8-000 / Ring, Snap (28MM)

- -
15 91002-PC8-J02 91002-PC8-J02 / Bearing, Ball (63/28)

- -
16 91103-PC8-J01 91103-PC8-J01 / Bearing, Needle (25X50X20.3) (Ntn)

BEARING, NEEDLE (25X50X20.3)

- -
16 91103-PC8-J01 91103-PC8-J01 / Bearing, Needle (25X50X20.3) (Ntn)

- -
17 91104-634-008 91104-634-008 / Bearing, Needle (32X37X27) (Ntn)

BEARING, NEEDLE (32X37X27) (THOMPSON)

- -
17 91104-634-008 91104-634-008 / Bearing, Needle (32X37X27) (Ntn)

- -
17 91104-634-008 91104-634-008 / Bearing, Needle (32X37X27) (Ntn)

BEARING, NEEDLE (32X37X27) (KOYO)

- -