Chassis/Wheel - Tire for 1985 Honda ACCORD SEDAN

Select Wheel - Tire Part

1985 Honda ACCORD SEDAN

Change vehicle

Chassis/Wheel - Tire for 1985 Honda ACCORD SEDAN #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
2 42700-SA5-661 42700-SA5-661 / Disk, Wheel (4-TX13)

- -
3 42700-SA5-720 42700-SA5-720 / Disk, Aluminum Wheel (5-JX13)

- -
5 42753-SB0-661 42753-SB0-661 / Valve Assembly, Aluminum Wheel (Enkei)

VALVE ASSY., ALUMINUM WHEEL (ENKEI)

- -
6 42753-SB8-661 42753-SB8-661 / Valve, Rim (Schrader)

$1.30
6 42753-SB8-661 42753-SB8-661 / Valve, Rim (Schrader)

VALVE, RIM (TAIHEIYO)

$1.30
7 42767-SA5-670 42767-SA5-670 / Plate, Spare Tire Caution (T-Type)(English)

$4.98
9 44724-SA6-671 44724-SA6-671 / Weight, Balance (40G) (Yamate)

- -
9 44727-S5A-A01 44727-S5A-A01 / Weight, Balance (15G) (Plombco)

$1.17
9 44722-SA6-671 44722-SA6-671 / Weight, Balance (20G)

- -
9 44726-SA6-671 44726-SA6-671 / Weight, Balance (5G) (Yamate)

- -
9 44723-SA6-671 44723-SA6-671 / Weight, Balance (30G) (Yamate)

- -
9 44725-SA6-671 44725-SA6-671 / Weight, Balance (50G) (Yamate)

- -
9 44728-SA6-671 44728-SA6-671 / Weight, Balance (25G)

$1.45
9 44729-SA6-671 44729-SA6-671 / Weight, Balance (35G)

- -
9 44721-SA6-671 44721-SA6-671 / Weight, Balance (10G) (Yamate)

- -
9 44730-SA6-671 44730-SA6-671 / Weight, Balance (45G)

- -
9 44741-657-811 44741-657-811 / Weight, Balance (35G) (Silver)(Enkei)

- -
9 44742-657-811 44742-657-811 / Weight, Balance (25G) (Silver)(Enkei)

- -
9 44727-SE0-652 44727-SE0-652 / Weight, Balance (15G) (Honda)

WEIGHT, BALANCE (15G) (SILVER)(ENKEI)

- -
9 44740-657-811 44740-657-811 / Weight, Balance (45G) (Silver)(Enkei)

- -
9 44723-657-811 44723-657-811 / Weight, Balance (30G) (Silver)(Enkei)

- -
9 44725-657-811 44725-657-811 / Weight, Balance (10G) (Silver)(Enkei)

- -
9 44726-657-811 44726-657-811 / Weight, Balance (5G) (Silver) (Enkei)

- -
9 44722-657-811 44722-657-811 / Weight, Balance (40G) (Silver)(Enkei)

- -
9 44724-657-811 44724-657-811 / Weight, Balance (20G) (Silver)(Enkei)

- -
11 44733-SA5-720 44733-SA5-720 / Cap, Wheel Center

- -
14 44735-SA5-711 44735-SA5-711 / Spring, Center Cap

$20.40 $16.32
18 83803-SA6-660 83803-SA6-660 / Spacer, Spare Tire

- -
19 83853-SB2-660 83853-SB2-660 / Bolt, Anchor

- -
21 90304-SA5-013 90304-SA5-013 / Nut, Wheel (Chrome Plated) (Fuse Rashi)

$9.28 $8.35