ENGINE/CRANKSHAFT for 1987 Honda CRX

Select CRANKSHAFT Part

1987 Honda CRX

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 13310-PE1-721 13310-PE1-721 / CRANKSHAFT

- -
2 13322-PE1-722 13322-PE1-722 / BEARING B, MAIN (BLACK) (TAIHO)

$12.72 $10.18
2 13324-PE1-722 13324-PE1-722 / BEARING D, MAIN (GREEN) (TAIHO)

$12.37 $9.90
2 13323-PE1-722 13323-PE1-722 / BEARING C, MAIN (BROWN) (TAIHO)

$12.72 $10.18
2 13325-PE1-721 13325-PE1-721 / BEARING E, MAIN (YELLOW) (DAIDO)

- -
2 13325-PE1-722 13325-PE1-722 / BEARING E, MAIN (YELLOW) (TAIHO)

$11.57 $9.26
2 13326-PE1-721 13326-PE1-721 / BEARING F, MAIN (PINK) (DAIDO)

- -
2 13326-PE1-722 13326-PE1-722 / BEARING F, MAIN (PINK) (TAIHO)

$12.72 $10.18
2 13324-PE1-721 13324-PE1-721 / BEARING D, MAIN (GREEN) (DAIDO)

- -
2 13321-PE1-721 13321-PE1-721 / BEARING A, MAIN (BLUE) (DAIDO)

- -
2 13327-PE1-721 13327-PE1-721 / BEARING G, MAIN (RED) (DAIDO)

- -
2 13321-PE1-722 13321-PE1-722 / BEARING A, MAIN (BLUE) (TAIHO)

$12.72 $10.18
2 13327-PE1-722 13327-PE1-722 / BEARING G, MAIN (RED) (TAIHO)

$12.72 $10.18
2 13323-PE1-721 13323-PE1-721 / BEARING C, MAIN (BROWN) (DAIDO)

- -
2 13322-PE1-721 13322-PE1-721 / BEARING B, MAIN (BLACK) (DAIDO)

- -
3 13331-PLC-004 13331-PLC-004 / WASHER, THRUST (TAIHO)

$9.28 $8.35
3 13331-PLC-003 13331-PLC-003 / WASHER, THRUST (DAIDO)

$9.28 $8.35
4 13621-PE0-003 13621-PE0-003 / PULLEY, TIMING BELT DRIVE

$51.50 $36.46
5 13622-PFE-000 13622-PFE-000 / PLATE

$4.40
6 38921-PE1-722 38921-PE1-722 / PULLEY, CRANKSHAFT

- -
6 38921-PE1-711 38921-PE1-711 / PULLEY, CRANKSHAFT

- -
7 90017-PB2-004 90017-PB2-004 / BOLT, SPECIAL (12MM) (SAGA)

$10.07 $8.06
8 90402-PB2-000 90402-PB2-000 / WASHER (12X30X4.5)

$6.46
9 90704-634-000 90704-634-000 / KEY (4.5X11.0)

$3.85